CustDev i Lean Startup

Na każdym rynku, przy budowie każdego produktu działają dwie siły, stare jak samo pojęcie ekonomii, popyt i podaż. W dojrzałej firmie marketing, sprzedaż i dystrybucja odpowiada za stronę popytową zaś produkcja i badania za stronę podażową. Jeśli obie te działy pracują poprawnie organizacja się rozwija i powinna przynosi zyski.

Jednak czy tak samo jest w firmach które dopiero rozpoczynają swoją działalność w tzw. startupych ?

Czytaj dalej CustDev i Lean Startup