My principles

Photo by Bakr Magrabi on Pexels.com

The list is in order from the most essential. I hope it will help you understand know how I view the world, and maybe it will inspire you to use some of the fruits of my 32-year-old journey. Love beats it all #life Never act like an asshole #people You never know what somebody is… Continue reading My principles

Published
Categorized as English

10 decisions that count

The average person has to make 10 good decisions in their life. These 10 decisions ultimately determine how happy you are and how wealthy you become. Here they are Most people don’t make big decisions before the age of 18. The first big life decision you’ll face is around education. Go to college? Skip it?… Continue reading 10 decisions that count

Published
Categorized as English

Jak współpracować, by sobie pomagać

Pewnych ludzi lubimy bardziej, innych mniej, a jeszcze innych nie lubimy. Mamy dość dużą swobodę w budowaniu i pielęgnowaniu swojego grona znajomych w dorosłym życiu. Tak to nie działa w pracy, gdzie trzeba się dogadywać z innymi, czasem bardzo odmiennymi ludźmi. Szacunek, akceptacja inności, życzliwe słuchanie oraz brak zakłamania „wystarczą” by się z kimś dogadać.… Continue reading Jak współpracować, by sobie pomagać

Published
Categorized as Polski